Menu
Blog
PL | EUR
0 0

  Regulamin akcji promocyjnej „Wakacyjna rozdawajka”

                              

  1. Akcja promocyjna " Wakacyjna rozdawajka" (zwana dalej Akcją promocyjną) prowadzona jest przez
  Dresówka.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Głuchołazach,
  ul. Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy, NIP: 7532443121, REGON: 366758420, KRS: 0000667895
  2. Regulamin Akcji promocyjnej " Wakacyjna rozdawajka" oznacza niniejszy dokument i jest jedynym
  dokumentem określającym zasady funkcjonowania Akcji.
  3. Akcja promocyjna jest skierowana do klientów sklepu Dresówka.pl.
  4. Akcja promocyjna " Wakacyjna rozdawajka" składa się z cyklów konkursów ogłaszanych i
  przeprowadzanych na polskim i niemieckim fanpage’u sklepu Dresówka.pl.
  5. W ramach Akcji promocyjnej „ Wakacyjna rozdawajka” uczestnik ma za zadanie odpowiedzieć na
  pytanie zadane na fanpage’ach sklepu Dresówka.pl do godz. 10:00 dnia wskazanego w treści
  ogłoszenia konkursu.
  6. Laureaci będą wyłaniani na podstawie poprawności odpowiedzi, kreatywności odpowiedzi lub w
  formule „pierwszych poprawnych odpowiedzi”. Szczegółowe informacje dotyczące formuły danego
  konkursu oraz liczbie przewidzianych nagród zostaną umieszczone w poście konkursowym
  DOTYCZĄCYM DANEGO KONKURSU.
  7. Lista laureatów zostanie opublikowana w dniu zakończenia konkursu, w komentarzu pod postem
  konkursowym.
  8. Wyłonieni laureaci proszeni są o zgłaszanie się pod adres konkurs@dresowka.pl. W tytule maila
  należy wpisać tytuł konkursu oraz datę ogłoszenia konkursu.
  9. Czas na zgłoszenie się laureata konkursu po odbiór nagrody upływa 30.09.2021 r. Po przekroczeniu
  wyznaczonego terminu osoba traci prawo od odbioru nagrody.
  10. Nagroda zostanie dołączona do kolejnego zamówienia złożonego w sklepie Dresówka.pl.
  11. Akcja promocyjna trwa w dniach 13.07.20121 – 31.08.2021 r.
  12. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
  osobowych oraz wykorzystaniem udzielonych odpowiedzi na potrzeby sklepu Dresówka.pl.
  13. Organizatorem konkursu jest sklep Dresówka.pl. Konkurs nie jest organizowany ani sponsorowany
  przez Facebook.
  14. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie lub młodsze za zgodą rodziców.
  15. Regulamin może być zmieniony w każdej chwili, poprzez umieszczenie na stronie internetowej
  Organizatora.