REGULAMIN DOMÓWIEŃ

1. Opcja domawiania towaru do wcześniej złożonych domówień jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów

2. Domawiać można do zamówień o statusie:

  • złożone
  • opłacone
  • oczekiwanie na płatność
  • kończy się okres oczekiwania na płatność
  • wstrzymane

3. Żeby zrealizować domówienie należy:

  • zalogować się w Sklepie
  • dodać towary do koszyka i przejść do realizacji zamówienia
  • w kroku 04.Wysyłka wybrać opcję "Domawianie do zamówienia"
  • wybrać numer wcześniej złożonego zamówienia oraz zaakceptować niniejszy Regulamin
  • opłacić zamówienie

4. Łączenie zamówień może spowodować zwiększenie kosztów wysyłki. W przypadku wystąpienia konieczności dopłaty do przesyłki będziemy informować Klienta drogą mailową.

5. Domówienie ma domyślnie ustawiony taki sam adres wysyłkowy oraz metodę płatności. 

6. Zamówienia połączone traktowane są jako dwie osobne transakcje. Rabaty i zniżki wynikające z przekroczenia progu kwotowego są naliczane dla każdego z zamówień osobno. 

7. Realizacja zamówień łączonych odbywa się z zachowaniem terminu zamówienia złożonego jako ostatnie

8. Zastrzegamy sobie prawo do wysłania zamówień osobno mimo połączenia ich przez klienta. Koszty wynikające z dwóch osobnych wysyłek pokrywa Sklep.