Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DRESÓWKA.PL

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest firma Dresowka Sp. z o.o., ul. Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy, NIP 7532439817 .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Do wszystkich zamówień dołączony jest paragon lub Faktura VAT.

8. Dla zamówień firmowych wystawiamy Fakutury VAT w formie e-faktury, wysyłanej na adres mailowy podany przy składaniu zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wystawienie faktury w formie elektronicznej.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Towar wysyłany jest wybraną przez klienta metodą dastawy, których aktualna lista zawsze wyświetlana jest w trakcie skłądania zamówienia.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Dostawę uznaje się za wykonaną w momencie kiedy towar jest wysyłany nabywcy przez dostawcę za pośrednictwem przewoźnika, kuriera, poczty itp. (ryzyko utraty towaru ponosi nabywca) - dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia (w tym momencie dostawca przenosi prawo do rozporządzania towarem jak właściciel),

6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

7. Ze względu na sprzedaż wieloma kanałami dystrybucji, oraz z uwzględnieniem charakterystyki oferowanego produktu, zastrzegamy sobie prawo do braków magazynowych. W przypadku braku zamówionego towaru proponujemy zamianę na inny o takiej samej wartości lub zwrot należności za brakujący towar. 

8. Czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze od momentu zaksięgowania wplaty. Termin dostarczenia przesyłki nie jest jednoznaczy z czasem realizacji zamówienia i zależny jest od firmy kurierskiej.

9. Z dniem 02.11.2016 faktury przesyłamy drogą elektroniczną w pliku PDF.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Na płatność, w przypadku wybrania płatności elektronicznej lub przelewu, czekamy 6 dni. Po tym czasie zamówienie zostanie automatycznie anulowane. 

5. Do zamówień opłacanych za pośrednictwem systemu płatności PayPal, do kosztów dostawy automatycznie doliczana jest prowizja w wysokości 4% od wartości zamówienia.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. W przypadku niepodjęcia przez odbiorcę paczki w wyznaczonym terminie (z winy odbiorcy), ponowne wysłanie paczki będzie się wiązało z ponowną opłatą za przesyłkę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 5. W przypadku niepodjęcia przez odbiorcę paczki w wyznaczonym terminie (z winy odbiorcy), a następnie rezygnacji z zamówienia, klient otrzyma zwrot płatności jedynie za zamówione produkty (bez kosztów przesyłki). 

 

§5

Reklamacje

 

Reklamacje i wymiany:

W przypadku chęci wymiany towaru lub też otrzymania towaru wadliwego, zamówienia niekompletnego lub niewłaściwego towaru prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy:

 

reklamacje@dresowka.pl

 

W mailu prosimy o zawarcie informacji:

-nr zamówienia którego dotyczy zwrot, reklamacja lub wymiana

-opis towaru podlegającego zwrotowi, reklamacji lub wymianie

-opis ewentualnych wad

-określenie oczekiwań, zaproponowanie satysfakcjonującego rozwiązania problemu

 

Realizacja zwrotu towaru i wymiany
Klient ma prawo do zwrotu lub wymiany towaru do 30 dni od daty otrzymania przesyłki.

Zwrot lub wymiana jest możliwa wyłącznie w przypadku towaru który nie był używany, nie został w żaden sposób uszkodzony, jest kompletny. 

Wymieniany lub zwracany towar należy odesłać wraz z paragonem oraz informacją o nr konta na który mamy zwrócić pieniądze lub informacji o innym towarze na wymianę. 

W przypadku zwrotu całego zamówienia klient otrzyma zwrot pełnej kwoty zamówienia. W przypadku zwrotu części zamówienia zwrócona zostanie wyłącznie równowartość odesłanego towaru.
Przelewy są realizowane w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki.

Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi

W przypadku niepodjęcia przez odbiorcę paczki w wyznaczonym terminie (z winy odbiorcy), ponowne wysłanie paczki będzie się wiązało z ponowną opłatą za przesyłkę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 W przypadku niepodjęcia przez odbiorcę paczki w wyznaczonym terminie (z winy odbiorcy), a następnie rezygnacji z zamówienia, klient otrzyma zwrot płatności jedynie za zamówione produkty (bez kosztów przesyłki). 

 

Realizacja reklamacji

Po otrzymaniu przesyłki prosimy o dokładne sprawdzenie towaru. Reklamacje ze względu na wady produkcyjne lub nieprawidłowe odmierzenie będą uwzględniane wyłącznie w przypadku towaru, który nie był używany, nie został w żaden sposób uszkodzony, jest kompletny. 

Reklamowany towar należy odesłać wraz z opisem wady, w całości lub w ilości równej podstawowej jednostce sprzedaży (np. 1m, 1szt, 1 op., 1 para)

W przypadku uznania reklamacji koszty odesłania podlegają zwrotowi w wysokości ceny najtańszej dostępnej w sklepie opcji dostawy dla danej lokalizacji.

W przypadku doręczenia niekompletnego zamówienia brakujące towary zostaną wysłane przesyłką kurierską na koszt Sklepu lub zostanie dokonany zwrot wartości brakujących towarów. 

Cechy i wady towaru opisane na stornie produkty oraz ukazane na zdjęciach nie mogą być podstawą reklamacji.
Prosimy o zapoznanie się z opisem charakterystycznych cech dzianin z nadrukami:
http://dresowka.pl/pl/content/11-dzianiny-z-nadrukiem-charakterystyka

W przypadku reklamacji trwałości materiału (piling, płowienie, trwałość druku, przecieranie itp.) prosimy o dokładną dokumentację zdjęciową lub o odesłanie nieużywanej próbki reklamowanego materiału. Zalecamy zachowanie próbek każdego z zamówionych towarów. W przypadku braku próbki zasadność reklamacji będzie oceniana na podstawie próbek będących w posiadaniu Sklepu. 

Poszczególne partie towaru mogą różnić się kolorem do 5%. Nie zalecamy łączenia materiałów z różnych partii. Ewentualne różnice w kolorze nie mogą być podstawą reklamacji.

Różnice w kolorach wyświetlanych na monitorze klienta nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

   

§7 

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Sklepu i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883)(zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.