Menu
Blog
PL | PLN
0 0

  REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH

  I. Warunki ogólne

  1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma Dresówka.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Głuchołazach, ul. Poprzeczna 7 , NIP: 7532443121, prowadząca sklep internetowy pod adresem: www.dresowka.pl
  2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za towary nabywane przez Użytkownika.
  3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.
  4. Wartość Bonów oraz wzory opublikowane są na stronie internetowej www.dresowka.pl
  5. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym www.dresowka.pl
  6. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
  7. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie bonu podarunkowego.
  8. Bon podarunkowy jest bezterminowy, możesz użyć go wtedy, kiedy chcesz.
  9. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
  10. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów.

  II. Realizacja Bonu Podarunkowego

  1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy oznaczone, w momencie złożenia zamówienia jako dostępne.
  2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystac z niego tylko jeden raz.
  3. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w wartości przekraczającej wartość bonu (kwota minimalna: 10 grroszy). Nadwyżkę można opłacić metodami płatności określonymi na stronieinternetowej (www.dresowka.pl) dostępnymi metodami płatności określonymi na stronie www.dresowka.pl
  4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.
  5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane
  6. Wydawca Zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.
  7. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.
  8. Bony podarunkowe nie łączą się / nie sumują się z innymi kuponami rabatowymi w ramach jednego zamówienia.

  III. Reklamacje i zwroty

  1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Sklepu.
  2. Użytkownik może skorzystać z prawa zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Bonów zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Rezygnacja i zwrot" w Regulaminie Sklepu.
  3. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Bonem zasila Konto Użytkownika i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do momentu upływu terminu ważności Bonu określonej przy jego zakupie.

  IV. Postanowienia końcowe

  1. Kupujący Bon Podarunkowy jak również posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
  2. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.