Menu
Blog
PL | PLN
0 0

  REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

    

  I Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem oraz Koordynatorem Programu Lojalnościowego (zwanego dalej Programem) jest Dresówka Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Głuchołazach, ul. Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy, KRS: 0000667895, REGON: 366758420, NIP: 7532443121, prowadząca sklep internetowy pod adresem: https://dresowka.pl/pl/, zwana dalej „Organizatorem”. Podstawę prawną Programu stanowią przepisy art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).

  2. Regulamin Programu Lojalnościowego oznacza niniejszy dokument i jest jedynym dokumentem określającym zasady funkcjonowania Programu.

  3. Klient Organizatora to każdy podmiot, który przy wykorzystaniu serwisu https://dresowka.pl/pl/ zawarł z Organizatorem umowę sprzedaży towarów oferowanych w sklepie internetowym Organizatora pod adresem https://dresowka.pl/pl.

  4. Adresatem Programu są wszyscy zarejestrowani klienci sklepu internetowego www.dresowka.pl posiadający konto klienta zwani dalej Klientami.

  5. Konto Klienta to oprogramowanie, w którym Klient może uzyskać informacje na temat historii i szczegółów zamówień, rachunków, powiadomień oraz punktów lojalnościowych a także może złożyć dyspozycję odnośnie do przeznaczenia pozyskanych punktów lojalnościowych.

  II Uczestnictwo w programie  

  1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat.

  2. Klientem Programu może być każdy podmiot posiadający zdolność prawną i przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który utworzył własne Konto Klienta.

  3. Podmiot nie będący Klientem Organizatora uzyskuje status Klienta Programu, akceptując Regulamin podczas rejestracji Konta Klienta, co oznacza jednocześnie przystąpienie do Programu.

  4. Klient ma obowiązek podawania prawdziwych danych identyfikacyjnych. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych identyfikacyjnych, w szczególności związaną z niemożliwością dostarczenia nagrody.

  5. Klient ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych przez swoje Konto Klienta.

  III Zasady przyznawania nagród i potwierdzenie ich odbioru

  1. Za każde wydane w sklepie internetowym www.dresowka.pl 10 złotych Klient otrzyma 1 punkt lojalnościowy.

  2. Zebrane punkty Klient może zamieniać na nagrody dostępne w Programie oraz wykorzystać jako “środek płatniczy” w celu pokrycia części kosztów zamówienia z wyłączeniem kosztów przesyłki

  3. Wybrana nagroda będzie dostarczona wraz z zamówieniem Klienta.

  4. Odbiór paczki z zamówieniem oraz nagrodą jest jednoznaczny z jej otrzymaniem.

  5. W procesie realizowania nagrody doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10 groszy brutto, która doliczana jest do kwoty zamówienia, w którym została dodana nagroda.

  6. Klient w momencie podsumowania zawartości “koszyka” będzie miał możliwość użycia punktów Programu Lojalnościowego jako “środków płatniczych” według kursu - 1 punkt Programu Lojalnościowego odpowiada 0,20 zł brutto.

  7. Możliwość użycia punktów Programu Lojalnościowego jako “środków płatniczych” nie wyklucza stosowania innych rabatów (voucherów rabatowych, bonów podarunkowych itd.) przyznanych przez sklep internetowy Dresówka.pl.

  8. Po zastosowaniu wszystkich form rabatów, którymi dysponuje klient, wartość towarów w zamówieniu musi być wyższa niż zero złotych.

  9. Organizator przewiduje możliwość wymiany zebranych punktów Programu Lojalnościowego na wynagrodzenie gotówkowe. Realizacja takiej wymiany możliwa będzie wyłącznie po kontakcie z Działem Obsługi Klienta sklepu www.dresowka.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiej wymiany, gdy wymieniana ilość punktów nie przekracza kwoty 1000 zł. Kwota wymiany jest kwotą brutto.

   

  IV Postanowienia końcowe

     
  1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji związanej z uczestnictwem w Programie. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres [email protected]. Organizator ma obowiązek odpowiedzieć na otrzymaną reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.  

  2. Administratorem zbioru danych osobowych Klientów uczestniczących w Programie jest Organizator.  

  3. Organizatorowi przysługuje prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej. W ogłoszeniu zostanie podany termin zakończenia Programu, nie krótszy niż 14 dni.  

  4. Regulamin nie wyłącza żadnych postanowień innych Regulaminów lub Umów zawartych przez Klienta z Organizatorem.  

  5. Regulamin może być zmieniony w każdej chwili, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora.

    

  Regulaminy powiązane (Link do regulaminu programu Afiliacyjnego)