Menu
Blog
PL | PLN
0 0

  Regulamin promocji „Mega wyprzedaż"

  1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Mega wyprzedaż”.
  2. Organizatorem Promocji jest Dresówka.pl sp. z o.o. sp. k. NIP: 7532443121 48-340 Głuchołazy, ul. Poprzeczna 7, wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Opola, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000667895. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego Dresówka.pl (dalej również: „Sklep”).
  3. Promocja rozpoczyna się w dniu 08.04.2022 r. i trwa do 20.04.2022 r.
  4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zamówienie i opłacenie zamówienia zawierającego przynajmniej jeden produkt w obniżonej cenie, promocja dotyczy wyłącznie tego konkretnego produktu.
  5. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów dostępnych na stronie www.dresówka.pl w podanej kategorii: Mega wyprzedaż - Strefa niskich cen - Dresówka.pl (dresowka.pl). Ceny podane w powyższej kategorii są już objęte promocją.
  6. Produkty objęte promocją obniżone są o 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 70% i 80%.
  7. Promocja będzie obowiązywała dla wszystkich klientów sklepu Dresówka.pl do złożonych przez nich zamówień w sklepie www.dresówka.pl
  8. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na www.dresowka.pl/pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.